Schepelmann, Dipl.-Ing., Heike Larch Mountain Planning Group

© 

Schepelmann, Dipl.-Ing., Heike

Rühmkorffstraße 1
30163 Hannover

Show office location on map

Contact information

Tel. (0511)  853137
Fax (0511)  282038

www.planungsgruppe-laerchenberg.de
schepelmann@planungsgruppe-laerchenberg.de


Partners & Network

Sachverständige im Bauwesen: www.bau-svr.de, info@bau-svr.de
Internationale Gesellschaft Garten Therapie: www.iggt.eu, info@iggt.eu
Gesellschaft für Gartenbau und Therapie: www.ggut.org